• Усилващи профили 50, 75, 100
  Тип Бройка в пачка Дължина Метри в пачка
  UD 28 288 3 864
  UD 18 288 3 864
  CD 60/27 192 3
4
CD/3m - 576m
CD/4m - 768m
  CD 45/17 192 3
4
CD/3m -576m
CD/4m - 768m
  UW

 

 

192
144
96

3

 

4

UW50/3m - 576m
UW75/3m - 432m
UW100/3m - 288m

UW50/4m - 768m
UW75/4m - 576m
UW100/4m - 384m

  CW

 

 

128
96
64

3

 

4

CW50/3m - 384m
CW75/3m - 288m
CW100/3m - 192m

CW50/4m - 512m
CW75/4m - 384m
CW100/4m - 256m