Гипсокартон

Гипсокартонът е строителен материал който представлява панел от два листа хартия или картон между които има гипс с дебелина около 9,5 и 12,5 мм. Използва се предимно за облицовка на стени, окачени тавани, декоративни елементи и преградни стени.

 Предламе два вида гипсокартон в зависимост от функцията която ще изпълнява:

  •  Обикновен гипсокартон, който предимно се използва за изграждането на преградни стени или окачени тавани. Техническото му обозначение е GKB. Стандартния цвят на обикновения гипсокартона е бял.
  •  Водоустойчив гипсокартон – има всички свойства на обикновения гипсокартон. Специалното при водоустойчивия е вложения силикон в с средата на плоскостта. Благодарение на нея този тип гипсокартон не влошава своите експлоатационни характеристики при наличие на влага. Неговото техническо обозначение е GKI. Цветовете на гипсокартонените плоскости е зелен. Той е подходящ за помещения с голяма влажност.
  • Пожароустойчив гипсокартон – покрива изискванията за противопожарна безопасност. В сърцевината на гипсокартонената плоскост са вложени фибри , които не позволяват разпространението на огъня. Цвета на този тип гипсокартон е типичен за характеристиката му – червен. Означението му е GKF. (по заявка)

Наличност

 Обикновен гипсокартон 9,5см 

 Обикновен гипсокартон 12,5см

 Водоустойчив гипсокартон 12,5см

Пожароустойчив гипсокартон (по заявка)

Гипсокартон