Работни ръкавици, които може да намерите при нас:

  • Работни ръкавици за заварчици.
  • Работни ръкавици противоударни за груба работа.
  • Противосрезни работни ръкавици.
  • Медицински ръкавици - винилови и латексови.
  • Градински ръкавици

РЪКАВИЦИ ЗА ГРАДИНСКИ РАБОТИ

Работни ръкавици за заварчици

Резултат с изображение за Работни ръкавици за заварчици.

Медицински ръкавици – винилови и латексови

Резултат с изображение за Работни ръкавици ЛАТЕКСРезултат с изображение за Работни ръкавици ЛАТЕКС