Бетонни блокчета

Бетонни блокчета збетонни блокчетаа зидария с размери

10/20/40  

15/20/40

20/20/40

Бетонни блокчета (в наличност и по заявка) за вашата къща.

Предлагаме всички видове бетонови изделия за една ограда - бетонни блокчета, колонни тела, оградни пана и капаци от бетон.