КОД 

 D 

 L 

 ЗАХВАТ 

 ПОКРИТИЕ 

 КОЛИЧЕСТВО В ОПАКОВКА 

 КОЛИЧЕСТВО В КАШОН 

 

5921

 7.5 

 72 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 1300 

 

5922

 7.5 

 92 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 

 

5923

 7.5 

 112 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 600 

 

5924

 7.5 

 132 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 600 

 

5925

 7.5 

 152 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 600 

 

5926

 7.5 

 182 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 400 

 

5927

 7.5 

 202 

 Torx 30 

 YZn 

 100 

 400 

 

Резултат с изображение за винт за директен монтаж