Найлон. Предназначен за употреба, както у дома, така и на открито. Използва се предимно за предпазване от прах и боя при ремонтно-бояджийски дейности.

найлон хардиImage result for найлон хардиImage result for найлон харди