В категорията месингови ВиК части ще намерите всичко свързано със месингова арматура /фасонни части/, който може да използвате за всякакъв вид водопроводни и отоплителни инсталации.