ЦИМЕНТ ДЕКЕН

(ДИМОН) 42,5

 

БЪРЗОСВЪРЗВАЩ
ЦИМЕНТ CERESIT CX 5

 

Цимент 32.5 R ПОРТЛАНД

25кг/50кг

32,5 е портланд цимент, произведен по специална технология от суровини, които не съдържат железни и манганови оксиди в съответствие със стандарт БДС EN 197-1. П

Цимент варовиков 42.5 R ПОРТЛАНД 

25кг/50кг 

приложение: прoизводство на армиран и неармиран бетон в съответствие с БДС EN 206-1 класове на якост до С35/45 и клас на въздействие Х0, XC, XD и XF, съоръжения в промишленото строителство, производство на бетонови елементи, производство на бетон и бетонови елементи изложени на периодично замразяване / размразяване