Дюбели за топлоизолация за бетон Видира

 

Дюбели за топлоизолация бетон Видира 8х50мм
1000бр  - пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Видира 8х70мм
1000бр  - пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Видира 8х90мм
600бр  -пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Видира 8х110мм
 500бр - пакет
Дюбели за топлоизолация бетон Видира 8х130мм
400бр  - пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Видира 10х150мм
 600бр. - пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Видира 10х180мм
 400бр. - пакет

 

Дюбели за топлоизолация за бетон Екстрапласт

 

 Дюбели за топлоизолация бетон Екстрапласт 8х50мм
100бр  - пакет
 Дюбели за  топлоизолация бетон Екстрапласт 8х70мм
100бр  - пакет
 Дюбели за  топлоизолация бетон Екстрапласт 8х90мм
100бр  -пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Екстрапласт 8х110мм
 100бр - пакет
Дюбели за топлоизолация бетон Екстрапласт 8х130мм
100бр  - пакет
 Дюбели за  топлоизолация бетон Екстрапласт 10х150мм
 100бр. - пакет
 Дюбели за топлоизолация бетон Екстрапласт 10х180мм
 100бр. - пакет