Вериги

Резултат с изображение за верига

 ВЕРИГА 3мм.                  

 ВЕРИГА 4мм.      

 ВЕРИГА 5мм.     

 ВЕРИГА 6мм.      

 ВЕРИГА 8мм.             

Въжета

Резултат с изображение за въжета

 0204-4 ВЪЖЕ Ф4мм ПЕК        

 0206-6 ВЪЖЕ  Ф6мм. ПЕК           

 0207-8 ВЪЖЕ  ф8мм.    ПЕК              

 0208-10 ВЪЖЕ Ф10  ПЕК             

 Въже текстил 10мм.  ПЕ

 Въже текстил 6мм. ПЕ

 Стоманено въже 3мм.