Газобетони блокчета (налични):

ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 5/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 7.5/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 10/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 12.5/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 15/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 20/25/60см.
 ГАЗОБЕТОН “YTONG“ 25/25/60см.

Газобетон

Газобетон. Блокчетата за зидария се произвеждат с дебелини от 100 до 350 mmи със същитe якости и плътности, както и гладките блокчета от автоклавен клетъчен бетон.

Отличните топлоизолационни свойства на материала YTONG се дължат на неговата структура, а именно големия обем и равномерното разпределение на порите. Те представляват над 80% от общия обем.

От едната страна на всяко блокче са изрязани вертикални улеи - длъбове, а от другата са профилирани изпъкнали ивици - зъби, посредством които съседните блокчета се присъединяват едно към друго. При това не е необходимо да се полага лепилен разтвор по вертикалната фуга.

YTONG е материал с ниско обемно тегло, но поради клетъчната му структура стените изградени с него имат индекс на изолация от въздушен шум R´w с 2 dB по-висок от масивни стени (от тухла, бетон, камък и др.) със същата повърхнинна плътност, т.е. със същото тегло за 1 m². Външните зидове от YTONG с дебелина 30 и 35 cm , освен че притежават нормативно необходимите топлоизолационни свойства, отговарят и на изискванията на "Нормите за проектиране на защита от шум". Само в строго специфични случаи, при особено високо еквивалентно ниво на външен шум, се прибягва до използване на материал с по-висок клас по обемна плътност или до многослойни фасадни конструкции.

При многослойни стени, освен вече изброените фактори влияние върху звукоизолацията оказва взаимодействието между материалите на различните пластове в зависимост от техните собствени характеристики.Звукоизолационната способност на стените се оценява с индекса на изолация от въздушен шум с oтчитане на пренасянето на шума през странични строителни елементи R´w в dB.

Произвежданият в България автоклавен клетъчен бетон YTONG се класифицира според "Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции" в три класа по якост на натиск със следните характеристики:

 

Image result for газобетон

Related image