Ел. табла. В наличнист има електронни табла за външен и вътрешен монтаж на

4 предпазитела

6 предпазитела

12 предпазитела