Табло за външен монтаж Макел ТАП-12 - PRAKTIS

Ел. табла. В наличнист има електронни табла за външен и вътрешен монтаж на:

4 предпазитела

6 предпазитела

12 предпазитела