Автоматичен предпазител 6A

Автоматичен предпазител 10A

Автоматичен предпазител 20A

Автоматичен предпазител 25A

Автоматичен предпазител 32A

Автоматичен предпазител 40A

 Автоматичен предпазител 63A